Legeundersøkelse Borreliose


Ved mistanke om borreliasmitte vil legen forhøre seg om pasienten har oppholdt seg i områder med stor forekomst av flott. Hun vil også forhøre seg om pasienten har symptomer på borreliose som utslett, feber, tretthet, brennende smerter i kroppen, skjevhet i ansiktet, leddsmerter, hudforandringer eller følelse av ujevn hjerterytme.

Hun vil ikke gjøre blodprøveundersøkelse dersom pasienten kun kommer med utslett. Blodprøver baserer seg på å måle motstandsstoffer (antistoffer) som pasienten danner mot bakterien.

Ved tegn til borreliose i nervesystem, hjerte, hud eller ledd, vil legen legge pasienten inn i sykehus eller henvise til spesialist for videre utredning. Ved tegn til infeksjon i nervesystemet vil legene ha mulighet for å ta prøve fra væsken rundt ryggmargen. Dette gjør legene ved å stikke nedenfor der ryggmargen ender med en nål, og tappe ut spinalvæske.

For å se om sykdommen har gitt hjerterytmeforstyrrelse kan legene ta et hjertediagram (EKG). Hudlege kan ta vevsprøve (biopsi) fra utslettet ved mistanke om borrelia i huden.