Skogflått


Skogflåtten ixodes ricinus. Foto: Richard Bartz

Skogflått er en liten midd som trives i kystnært strøk langs norskekysten opp til Polarsirkelen. Flått utvikler seg fra egg til larve, videre til nymfe og til slutt til voksen. Insektet er avhengig av å suge blod for å legge egg. Det er hunndyrene som suger blod, mens hanndyrene kan feste seg på andre dyr for å vente på å bli formert. I Norge er anslagsvis 40 % av skogflått smittet med borreliabakterien. Tallene her varierer en del fra område til område. Flott får borrelia i seg ved å suge blod fra harer, mus, fugl og rådyr.

Flåtten har 8 ben og ingen klart definert kropp. I normal tilstand er den kun ca 2 mm, mens den kan vokse seg stor til over 1 cm dersom den får blod i seg som vi så på forrige side.